WSAV TV 3 Savannah, GA Tatyana’s Story

Tatyana needs a kidney and thanks to Daisy Kershaw, WSAV TV 3, Savannah, GA, made it happen.

My story by WSAV TV 3

SAVE GRANDMA